Hoppa till innehåll

Om yoga

Affinity Yoga undervisar yoga i stilarna Hatha, Vinyasa och Yinyoga. Ordet Yoga betyder Förening och syftar till föreningen mellan kropp, sinne och själ, vilket är det vi vill uppnå när vi praktiserar yoga.

All yoga ger hälsofördelar och hjälper därför miljontals människor världen över att hitta den åtråvärda återhämtningen från dagens stressade omvärld. Du kan läsa mer om respektive stil för att hitta den form som passar dig, där du befinner dig just nu.

Affinity Yoga - Yoga pose Triangle - Triangeln - Uttitha Trikonasana

Vi lär ut yoga för att föra vidare kunskapen hur man kan uppnå bättre balans i livet, genom att förena kropp, sinne och själ. Livet strävar alltid efter att hamna i balans. Om vi inte själva balanserar upp våra liv, så kommer livet att balansera det åt oss. Detta kan yttra sig som en sjukdomsdiagnos som tvingar oss att lämna en stressig vardag och ställa om våra vanor.

Att man mår bra av att yoga kommer kanske inte som någon överraskning och det är många med oss som kan vittna om vilka effekter en regelbunden praktik kan ha, både mentalt och fysiskt. Även om yogans fördelar länge har varit kända, så är det först på senare år som även forskningen kommit ikapp.

Studier indikerar att yoga kan sänka hjärtfrekvensen, andningshastigheten och hjälpa till att minska smärta, oro och depression. Utövandet av yoga minskar utsöndrandet av kroppens stresshormon kortisol, och frigör istället lyckohormonerna dopamin, oxytocin och serotonin. Vi sänker våra stressnivåer och vårt blodtryck, och förbättrar koncentrationsförmåga och minne. Utöver detta så stärker vi våra muskler och kommer i yinyogan även åt att sträcka ut vår fascia/bindväv och motverka benskörhet.

Yogans filosofi

Att praktisera yoga är mer än att utföra asanas (fysiska positioner) på sin yogamatta, det är ett sätt att leva i balans med sig själv och sin omvärld. Historiskt behövde yogin lära sig att bemästra varje steg innan han (ja, det var faktiskt bara män som fick praktisera yoga från början) var redo att ta sig an nästa steg.

Till skillnad från då så är det många som kommer in i yogan just genom det fysiska utövandet, för att sedan märka hur man öppnar upp även för de andra delarna, ofta helt omedvetet.

Enligt den yogiska filosofin kan man genom att följa de åtta stegen, ”8 limbs of yoga”, uppnå upplysning och bli ett med det universella medvetandet. Även om man inte siktar riktigt så högt i sin praktik så är stegen värdefulla riktlinjer och verktyg för att leva ett liv mer i balans.

8 limbs of yoga

 • Yama – etiska riktlinjer mot omvärlden
 • Niyama – etiska riktlinjer mot sig själv
 • Asana – fysiska positioner
 • Pranayama – andningsövningar
 • Pratyahara – sinneskontroll
 • Dharana – koncentration
 • Dhyana – meditation
 • Samadhi – upplysning

Yogans historia

Affinity Yoga - T Krishnamacharya

Yogans historia sträcker sig mer än 5000 år tillbaka i tiden och härstammar från norra Indien. Traditionellt har yoga lärts ut från lärare till elev och innefattar mycket mer än den fysiska yoga som vi ofta associerar yoga med.

De yogaformer vi praktiserar idag härstammar från Patanjali’s Yoga Sutras. Det var denna skrift som introducerade begreppet ”asanas” (fysiskt utförda positioner), då som ett sätt att förbereda kroppen inför meditation. Yoga Sutras beskriver de 8 stegen som en yogi bör leva sitt liv efter, för att uppnå upplysning, varav asanas är en del.

För ca 100 år sedan fördes yogan till västvärlden och de förgreningar till de yogaformer vi känner idag skapades därefter, bl.a. Hatha, Vinyasa, Iyengar, Asthanga och Yinyoga.

Hatha yoga

Denna yogaform kännetecknas av att man håller asanas (positionerna) några andetag. Detta gör att man hinner känna in hur positionen känns, justera om det behövs och grunda sig.

Genom att stanna upp och känna efter så förhindrar man skador. Hatha yoga är därför en bra yogaform för alla, även den som är ny utövare av yoga.

Främsta fördelar

 • Grundande & inkännande
 • Stärker kroppen
 • Bra för nybörjare

Affinity Yoga - Yoga pose Downward Facing Dog - Nedåtgående Hund - Adho Mukha Svanasana

Vinyasa yoga

Affinity Yoga - Yoga pose Low Lunge Twist - Lågt utfall med twist - Parivrtta Sanchalanasana

Vinyasa betyder flöde och i den här yogaformen flödar vi igenom asanas (positionerna) med andetaget som grund. En inandning ger en asana, utandningen som följer ger nästa och så fortsätter det.

Att följa andetaget med rörelserna ger en rytm som gör att vi landar in i kroppen och hamnar i ett meditativt tillstånd i rörelse. Dessa dynamiska positioner är ofta mer fysiskt utmanande och vävs ofta in ihop med andra yogaformer.

Främsta fördelar

 • Flödande & meditativt
 • Energiskapande
 • Fysiskt stärkande

Yinyoga

Yinyoga är en lugn yogaform där vi håller asanas (positionerna) mellan 2-5 minuter. Just att vi stannar kvar är nyckeln i yinyogan och gör att vi får både mentala och fysiska fördelar.

Den längre tiden gör att vi kommer åt att sträcka ut bindväven/fascian, det organ som både håller samman och innesluts i kroppens beståndsdelar. Samtidigt kan det vara utmanande att stanna länge i en asana, där sinnet spelar upp invanda mönster om vad vi kan eller inte kan göra.

Främsta fördelar

 • Lugnande & återhämtande
 • Sträcker ut fascian – ger ökad flexibilitet
 • Ökar flödet av Qi (livsenergi)

Affinity Yoga - Yoga pose Child's pose - Barnet - Balasana
Affinity Yoga - Logga

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi finns på sociala medier eller ett mail bort.